Плисе щори с шнур

 • Плисе щори с шнур
 • Плисе щори с шнур
 • Плисе щори с шнур

Предимства:

 • Ръчно управление чрез шнур
 • Събира се нагоре 
 • Mалък размер при затворена щора и не закрива от светлата част от прозореца
 • Подходящи за всеки тип прозорци, включително и нестандартни форми
 • Погат избор от платове с различна плътност и пропускливост 
 • Блокираща система за регулиране по височина
 • Може да се завърти и монтира на 180˚ /обратно/
 • Подходящи за всеки тип прозорци, включително и нестандартни форми

Плисе щори с шнур:

Този вид щори плисета се отличава с начина си на управление. Плата се пуска и се събира в горната част на прозореца с помощта на шнур. Те са идеално решение за трапецовидни форми и тудно достъпни прозорци.  

 

 
 

Технически параметри:

Минимална ширина:0.30м.
Минимална височина:0.30м.

Максимална ширина:2.3м.
Максимална височина:2.6м.

Изберете от:
  • Платове с различна плътност, пропускливост, отражение и абсорбация на слъчевата светлина
  • Бял или кафяв профил