Щорите Ден и Нощ са тип роло щори, проектирани така, че да пропускат светлинатабез да се прибират в кутията. Щората съчетава два вида материя - прозрачна, която пропуска светлина и плътна, която осигурява защита от светлината и уединение през деня.